Skip to main content
Srishti-2022   >>  Poem - Malayalam   >>  കാത്തിരിപ്പ് 

Shilpa T A

Lanware Solutions

കാത്തിരിപ്പ് 

മഞ്ഞു പെയ്തൊരു പുലർകാലാകാശത്തിന്നു കീഴേ
ഭൂമികാടുംപുതച്ചുറങ്ങയായി.
നിറമുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ കാറ്റ് വീശി 
ധരണി ഗാഢനിദ്ര പുൽകി.
കാടുകൾ വെട്ടിത്തളിച്ചു ചിലരവർതൻ 
സ്വാർത്ഥ താത്പര്യമാഘോഷിച്ചു.
സുഖശീതള നിദ്രയിലായൊരു ധരിത്രിതൻ 
നിദ്രാ ഭംഗമന്നേരം സംഭവിച്ചു.
തണുത്തുറഞ്ഞുമരവിച്ച ഭൂമിക്കു 
പിന്നെയുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതില്ല.
തിരിഞ്ഞും ചരിഞ്ഞുമസ്വസ്ഥതയോടെ 
ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ തരിച്ചനേരം,
തന്നിലായമരുന്ന മൺവെട്ടിതൻ മൂർച്ചയറിഞ്ഞുമന്നേരം 
പ്രതികരിക്കാനാവാതെയവളിരുന്നു.
കാലം തെറ്റി വെയിലും പിന്നെ നിർത്താതെ മഴയും
പിന്നെയുരുൾപൊട്ടലും വന്നണഞ്ഞു. 
വിപത്തുകളകന്നീല പതിനായിരങ്ങൾ തകർന്നടിഞ്ഞു.
സർവ്വനാശത്തിന്നും മുന്നേ 
തൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്കൊരു തവണ കൂടെ ധരിത്രി നൽകി.
എല്ലാമവസാനിച്ചെന്നോർത്ത് 
മലയും പുഴയും ശാന്തത വീണ്ടും കൈവരിക്കെ,
വിഡ്ഢിയാം മാനുഷൻ വീണ്ടുമിറങ്ങി 
തൻ ചുറ്റുപാടുകൾ മലിനമാക്കാൻ.
ബുദ്ധിമാനാണെന്ന ഭാവത്തിലവൻ 
വീണ്ടുമെല്ലാ പൊരുളുമപഹരിച്ചു.
സംഹാരരൂപിണിയായി പ്രകൃതി 
തൻ താണ്ഡവമാരംഭിച്ചു. 
സർവ്വം തകർത്തു സർവ്വസംഹാരത്തിലാറാടിയവൾ 
തന്നെ ശുദ്ധയാക്കി,
പുതുപുൽനാമ്പിനായ് കാലങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു.
 

Srishti-2022   >>  Article - Malayalam   >>  ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യവും

Shilpa T A

Lanware Solutions

ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യവും

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിൻറെ വൈവിധ്യവും ആ വൈവിധ്യങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഏകത്വവുമാണ്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന ആശയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെടുംതൂൺ. വലിപ്പത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തും പർവ്വതങ്ങളാലും ജലാശയങ്ങളാലും വനങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മരുഭൂമിയും പീഠഭൂമികളും നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് 447 വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളും അവരിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളുള്ള  ഇന്ത്യൻ ജനതയുമാണ്. ഈ ജനതയുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനാണ്  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപംകൊണ്ടത്.


1950 ജനുവരി 26 ന് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതി വ്യവസ്ഥ ആയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന  നിലവിൽവന്നു. ഈ ദിവസമാണ്  റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി  നാം ആചരിക്കുന്നത്.


രാജ്യത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം, ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഘടന, അധികാരങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, പൗരൻ്റ മൗലികാവകാശങ്ങൾ, കടമകൾ, രാഷ്ട്ര ഭരണത്തിനുള്ള നിർദേശകതത്വങ്ങൾ  തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ലിഖിത ഭരണഘടനകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്.


72 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മുൻപ് 1949 ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ രൂപവൽക്കരിച്ച ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപവത്കരണത്തിനുള്ള നാന്ദികുറിച്ചത്. 13 കമ്മിറ്റികൾ ചേർന്ന് രൂപീകൃതമായ ഈ സഭയിൽ തുടക്കത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമസഭയിൽ നിന്നും അവയിലെ അംഗങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് 389 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.


ഇതിനിടയിൽ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും അതിൻ ഫലമായി 299 അംഗങ്ങളുള്ള കമ്മിറ്റി ആയി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. 1946 ഡിസംബർ 9ന് ഉദ്ഘാടന യോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച  ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ താൽക്കാലിക ചെയർമാനായ ഈ സഭ മൂന്നുവർഷത്തിനുശേഷം 1949 നവംബർ 26 വരെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഇതിൻറെ പ്രസിഡണ്ട്. ബി എൻ റാവു ഇതിന്‍റെ നിയമോപദേഷ്ടാവായി.


ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 27ന് ഒരു കരട് കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ  ബി എൻ റാവു തന്നെ ആയിരുന്നു  ഭരണഘടന ഉപദേശകൻ. രണ്ടു വർഷവും 11 മാസവും 18 ദിവസവും എടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായി. ഇതിനിടയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്നും 7635 ഭേദഗതികൾ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും 2337 ഭേദഗതികൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു.


ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ പതിപ്പ് ഇപ്പ 1948 ഫെബ്രുവരി 28ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു.
ഘടക കരട് കമ്മിറ്റി 1949 നവംബർ 26ന് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഇന്ത്യയുടെ നിയമ ദിനമായി മാറിയത്.


1950 ജനുവരി 24 ന് മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 1950 ജനുവരി 26 ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു.


കർഷകരും കലാകാരന്മാരും വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന  വ്യത്യസ്തരായ ജനങ്ങളാൽ നിബിഢമായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൽ തൊട്ടാൽ ഇല്ലായ്മയും പട്ടിണിയും കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്താണിതിന് കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൻറെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ നിന്നും യുവത്വത്തെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത്  അത്യാവശ്യമാണ്.


ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വ  വ്യവസ്ഥിതി തകിടം മറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്ത്യ ഉഗ്ര വിഷങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് നശിക്കുന്നതാണ് നാം കാണേണ്ടിവരുക .ഏതു മരുന്നും മറുമരുന്നും ഉള്ളതുപോലെ ഏതു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.


ഏറ്റവുമധികം ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമായ ഭരണഘടന എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ 395 വകുപ്പുകളും എട്ടു പട്ടികകളും മാത്രമാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് 444 ലേറെ വകുപ്പുകളും 12 പട്ടികകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത്രയേറെ വകുപ്പുകളും നിയമങ്ങളും ആളും മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന  പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക്  എത്രത്തോളം അവബോധം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുണ്ടെന്നുള്ളത്  ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

 

ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മൗലികവകാശം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ.


വിവിധ പരിസ്ഥിതി ഘടനകളും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളും പരമാധികാരവുമുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരൊറ്റ നിയമവ്യവസ്ഥിതിക്കുകീഴിൽ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന വേറെ രാജ്യങ്ങൾ  ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഏകത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നമ്മുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ വ്യത്യസ്തത. ഭാരതമൊട്ടാകെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട്.


വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളാല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നാൽ  എത്ര ജനങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിറവേറ്റപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓരോ വ്യവസ്ഥയിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ  അതിനെതിരെ  സമരങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.  ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. സമീപഭാവിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുംവച്ച്  നമുക്ക് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കൈമോശം വരുകയാണെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ജനത അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കും  എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്.


നമുക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ആളുകളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ നമ്മുടെ പരമാധികാരം നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ  കടമകൾ  നമ്മുടെ മൗലികഅവകാശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള അവബോധം കുഞ്ഞുനാളിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായല്ലാതെ പ്രായപൂർത്തിയായവരിലും, എല്ലാവരും അഭ്യസ്തവിദ്യർ എന്ന് നാം അഹങ്കരിക്കുന്നെങ്കിലും അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത വളരെ താഴെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുള്ള പൗരൻമാരിലും അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം.

Subscribe to Lanware Solutions