Skip to main content
Srishti-2022   >>  Poem - Malayalam   >>  കനവുതൻ കനലുകൾ

Vimal George

Innovatise Technology

കനവുതൻ കനലുകൾ

മഞ്ഞും മഴയും പെയ്തൊരീ രാവിൻ
മാറിൽ നിന്നും മായാക്കനവുമായി
ഉണരൂ നീ...  ഉണരൂ നീ...
 
പുതിയ പുലരിയിൽ
വിരിയും ഇതളിലെ
കണിക പോൽ നിൻ
കനവുകൾ
 
അതിനൊരഴകുമായി
കിരണമണയവേ
അകലെയായി നിൻ
അഴലുകൾ…
 
 

Subscribe to Innovatise Technology