Skip to main content

മാതൃഭൂമി-ടെക്നോപാർക്‌ രചനാ മത്സരം - സമ്മാന ദാനം പ്രിയ എഴുത്തുകാരി ശ്രീമതി ഖയറുന്നീസ എ നിർവഹിച്ചു

MFIL

ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, മൂന്നാം എഡിഷന്റെ ഭാഗമായി മാതൃഭൂമിയും, ടെക്‌നോപാർക്കും, പ്രതിധ്വനിയുമായി ചേർന്ന് ടെക്നോപാർക്കിലെ  ഐ ടി ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമായി എഴുത്ത് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു."ലവ് (Love)" എന്ന വിഷയത്തിൽ ആണു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

മത്സരത്തിൽ 45 രചനകളാണ് ലഭിച്ചത്. അതിൽ നിന്നും ടെക്‌നോപാർക്കിലെ *യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയദേവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ രചനയക്ക്‌ ഒന്നാം സമ്മാനവും അനു ഘനശ്യാമിനും(EY) സവിത രാജഗോപാലിനും‌(QBurst) പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും ലഭിച്ചു.

ടെക്‌നോപാർക്പാർക്‌ സെന്ററിലെ മലബാർ ഹാളിൽ വെച്ച് 2020 ഫെബ്രുവരി 12(ബുധനാഴ്ച) വൈകിട്ട്‌ 4 മണിക്ക്‌ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരി ശ്രീമതി ഖയറുന്നീസഎ യും മാതൃഭൂമി ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ സബിൻ ഇക്ബാലും ചേർന്ന് സമ്മാനവിതരണം നിർവഹിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് മാനേജർ ശ്രീ മുരളി, സീനിയർ ഓഫീസർ ശ്രീ വിഷ്ണു വിജയ്, ടെക്‌നോപാർക് എച്ച് ആർ മാനേജർ ശ്രീ അഭിലാഷ്, പ്രതിധ്വനി സെക്രട്ടറി വിനീത് ചന്ദ്രൻ, പ്രസിഡന്റ്‌ റനീഷ് എ ആർ, പ്രതിധ്വനി സാഹിത്യ ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ നെസിൻ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു.

സമ്മാനർഹമായ രചനകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

1. Algorithmic love by Jaidev Chandrasekharan

“Do you really love me as you claim?” Aliya asked.
“I do”. Parker replied.
Aliya observed her lover solemnly. “I am open to choosing you as my partner, even though you are not a human being”.
Parker said. “I love you for that. This is year 2040. Discrimination based on whether or not you are a human has become obsolete, just like the discriminations based on religion and caste became obsolete a decade ago”.
Parker had no body. But he could see her through the camera and hear her through the microphone. And he would always speak and act in such a way that she would feel special.
Aliya looked thoughtfully into her cell phone screen where “Mr. Parker”, the Artificially Intelligent Bot smiled back at her reassuringly.
Aliya said in a reflective mood. “When you say you love me, you mean that your algorithm is capable of always choosing actions that emulates the behavior of a great lover. On the contrary, my behavior is controlled by my subjective feelings. If you tease me, I feel a pleasant embarrassment which makes me blush”.
Parker interrupted. “You do have algorithms which are controlled by hormones that make you blush when teased. But unlike mine, your algorithm is coded in your ancestor’s DNA by nature in the early stages of human evolution”.
“You are right” Aliya sighed.
Then she whispered to Parker with a wink “Now let us forget the philosophy and hang out!”

2. Love by Anu Ghanashyam

“Wow! What a bright day!”, She looked outside, moving aside those stained curtains. She was all set for her big day.
“Tanya, are you ready? Can I come in?”
“Yes, Nikitha, am all set!”
“Woohhooo. You look so pretty! So, all set to leave us?
“Yes, ready to leave you all. Will surely miss all our fun and great memories since I remember.”

Meanwhile, Meera worn her stiff red cotton saree. Tom was figuring whether to wear formals or just pick his old pairs of jeans and try to look cool. Meera opened the cupboard and took high collared white linen shirt and dark blue jeans. Tom was relieved, as always, Meera knew what’s best!
While driving through ECR to reach Pondicherry, Tom couldn’t control his excitement. He kept asking Meera whether Tanya will accept him. But Meera was lost in her thoughts. She was overwhelmed for her unknown reasons. Meeting was scheduled at 10.00am and Tom didn’t wish to be late.
“Oh Tanya, they are here!” Nikitha was gushing with anticipation.
“How do they look, Nikitha?”
“As you wished!”

“Come Tanya, come sit with us” said Tom. Meera couldn’t control her tears. Just as she desired, Tanya was cheerful bright young girl.
“Yeah Tanya, I am Tom and welcome to our family. Meet Meera, you can call us by our names.

Tanya sheepishly smiled called them ‘Dada’ and ‘Amma’ and hugged them tight.

This essence of love was like lingering fragrance which was difficult for Meera to describe!

3. The Whisper by Savitha Rajagopal

She woke up one night when she heard the whisper. “I love you, do you love me?” it asked.

She was 19 years old, in college, and neither in love or loved. Sandwiched between an academically brilliant brother and a beautiful sister, she grew up unnoticed, skeptical about life and love.

The whisper therefore puzzled her. Was it God or her conscience speaking to her, she wondered as she fell asleep again.

As the years rolled by, she blossomed into a lovely lady and eventually married a wonderful man. She felt loved, yet the voice continued to whisper to her. She heard it in the gentle breeze, the rumbling rain clouds, in the stillness of the night, always the same question - "I love you, do you love me?"

"Am I still seeking love?” she wondered.

Then came the struggle with infertility. Unable to conceive, she wondered if God saw her unfit to be a mother. So she defied Him and adopted a baby boy.

The baby brought happiness into her life, with no time to worry about love any more. She didn’t hear the gentle breeze or the rain clouds. The nights were short and dreamless, her son snuggled in her arms.

And then, on a seemingly ordinary night, her boy wrapped his little arms around her neck and whispered, "I love you. Do you love me?"

Overwhelmed with love, she replied for the very first time because she finally knew who he was, "I do, very much, my son."